Quốc gia Hồi giáo nào tốt nhất trên thế giới? Dân số Hồi giáo lớn nhất ở một quốc gia là ở Indonesia, quốc gia có 12.7% người theo đạo Hồi trên thế giới,…

Câu lạc bộ Hồi giáo

Eid-ul-Adha cũng có thể được đánh vần là ʾId al-Adha hoặc Eid-ul-Adha. Nó thường được gọi đơn giản là Eid. Tuy nhiên, Eid cũng có thể đề cập đến một lễ hội khác, Eid-ul-Fitr, diễn ra tại…

Câu lạc bộ Hồi giáo

Bạn nói gì khi ai đó khen bạn theo đạo Hồi? Dù sao, nếu ai đó khen ngợi bạn, chỉ cần nói cảm ơn, cộng với nói “alhamdulillah” (tất cả lời khen ngợi dành cho…

Câu lạc bộ Hồi giáo

Câu trả lời nhanh: Giấm rượu và giấm balsamic được coi là Haram vì chúng chứa một lượng cồn đáng kể. Tất cả các loại giấm khác đều được coi là Halal. Là…

Câu lạc bộ Hồi giáo

Kinh Qur'an có đề cập đến mặt trăng không? Kinh Qur'an nhấn mạnh rằng mặt trăng là một dấu hiệu của Chúa, không phải là một vị thần. Allah đã nói gì về mặt trăng?…

Câu lạc bộ Hồi giáo

Các nhà khoa học đã nâng cao các lĩnh vực đại số, giải tích, hình học, hóa học, sinh học, y học và thiên văn học. Nhiều loại hình nghệ thuật đã phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ vàng của Hồi giáo, bao gồm gốm sứ, đồ kim loại, dệt may, chiếu sáng…

Câu lạc bộ Hồi giáo

Mặc dù Asaf Jahs (Nizams), những người cai trị Bang Hyderabad trước đây, là người Hồi giáo dòng Sunni, họ vẫn tiếp tục bảo trợ việc tuân thủ Muharram. Đó là trong thời kỳ của họ, các thuộc địa đặc biệt…

Câu lạc bộ Hồi giáo

Người Hồi giáo chúng tôi không tôn thờ thần tượng ở Mecca. Chúng tôi thậm chí không gọi nó là Thần tượng. Đó là một viên đá được Nhà tiên tri Mohammed đắp ở Mecca với mục đích chính là…

Câu lạc bộ Hồi giáo

Trong kinh Qur'an (SWT) thánh Allah đã nói về quyền của hồi môn cho người vợ. “Và tặng cho phụ nữ của hồi môn như một món quà. Sau đó, nếu họ…

Câu lạc bộ Hồi giáo

Họ đã nổi lên như một phong trào tôn giáo ở Dira'iyya thuộc Nejd vào năm 1744-1745. Học thuyết của họ đã tìm thấy ít người đồng tình ở Hejaz, và Mufti của Mecca phát âm…

Câu lạc bộ Hồi giáo