Ndeipi nyika yeIslam yakanakisa munyika? Huwandu hwevanhu vechiMuslim hwakakura munyika iri muIndonesia, nyika kumusha kune 12.7% yevaMuslim vepasirese,…

Muslim club

Eid-ul-Adha inogona zvakare kupereterwa ʾId al-Adha kana Eid-ul-Adha. Inowanzo kunzi Eid chete. Nekudaro, Eid inogona zvakare kureva mumwe mutambo, Eid-ul-Fitr, unoitika pa…

Muslim club

Unoti kudii kana mumwe munhu akakurumbidza muIslam? Zvakadaro, kana mumwe munhu akakurumbidza, ingoti mazvita, uyezve kuti “alhamdulillah” (kurumbidza kwose ngakuve nokuda…

Muslim club

Mhinduro yekukurumidza: Waini vhiniga nebharisamu vhiniga zvinoonekwa seHaram sezvo zvine huwandu hwedoro. Mamwe marudzi ese evhiniga anoonekwa seHalal. Zviri…

Muslim club

Ko Korani inotaura nezvemwedzi here? Korani inosimbisa kuti mwedzi chiratidzo chaMwari, kwete pachawo mwari. Allah vakati chii nezvemwedzi?…

Muslim club

Masayendisiti akafambira mberi mune zvealgebra, calculus, geometry, chemistry, biology, mishonga, uye nyeredzi. Mazhinji emhando dzehunyanzvi akabudirira panguva yeIslam yeGoridhe Age, kusanganisira ceramics, simbi, machira, akavhenekerwa…

Muslim club

Kunyange zvazvo Asaf Jahs (Nizams), vatongi veyaimbova Hurumende yeHyderabad, vakanga vari vaMuslim vechiSunni, vakaramba vachitsigira kuchengetwa kweMuharram. Yakanga iri panguva yavo iyo yakakosha makoroni…

Muslim club

Isu maMuslim hatinamate chifananidzo muMecca. Hatitombozvidaidza kuti Idol. Ibwe rakaiswa naMuporofita Mohammed muMecca chinangwa chikuru…

Muslim club

MuKorani inoera (SWT) Allah vakataura nezvekodzero dzeroora kumudzimai. “Uye ipai vakadzi roora ravo sechipo. Zvino, kana vari…

Muslim club

Vakanga vasimuka sesangano rechitendero muDira'iyya muNejd muna 1744-1745. Dzidziso yavo yakawana vashoma vanonzwira tsitsi muHejaz, uye Mufti weMecca akataura…

Muslim club