વિશ્વનો શ્રેષ્ઠ ઇસ્લામિક દેશ કયો છે? દેશમાં સૌથી વધુ મુસ્લિમ વસ્તી ઈન્ડોનેશિયામાં છે, જે વિશ્વના 12.7% મુસ્લિમોનું ઘર છે,…

મુસ્લિમ ક્લબ

ઈદ-ઉલ-અધાની જોડણી ʾઈદ-અલ-અધા અથવા ઈદ-ઉલ-અધા પણ કરી શકાય છે. તેને ઘણીવાર ફક્ત ઈદ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જો કે, ઈદ અન્ય તહેવાર, ઈદ-ઉલ-ફિત્રનો પણ ઉલ્લેખ કરી શકે છે, જે...

મુસ્લિમ ક્લબ

જ્યારે કોઈ ઈસ્લામમાં તમારી પ્રશંસા કરે ત્યારે તમે શું કહો છો? કોઈપણ રીતે, જો કોઈ તમારી પ્રશંસા કરે, તો ફક્ત આભાર કહો, ઉપરાંત "અલહમદુલિલ્લાહ" કહો (તમામ વખાણ...

મુસ્લિમ ક્લબ

ઝડપી જવાબ: વાઇન વિનેગર અને બાલ્સેમિક વિનેગરને હરામ ગણવામાં આવે છે કારણ કે તેમાં આલ્કોહોલની નોંધપાત્ર માત્રા હોય છે. અન્ય તમામ પ્રકારના વિનેગરને હલાલ ગણવામાં આવે છે. છે…

મુસ્લિમ ક્લબ

શું કુરાનમાં ચંદ્રનો ઉલ્લેખ છે? કુરાન એ વાત પર ભાર મૂકે છે કે ચંદ્ર એ ઈશ્વરની નિશાની છે, પોતે ઈશ્વર નથી. અલ્લાહે ચંદ્ર વિશે શું કહ્યું?…

મુસ્લિમ ક્લબ

વૈજ્ઞાનિકોએ બીજગણિત, કલન, ભૂમિતિ, રસાયણશાસ્ત્ર, જીવવિજ્ઞાન, દવા અને ખગોળશાસ્ત્રના ક્ષેત્રોમાં આગળ વધ્યા. ઇસ્લામિક સુવર્ણ યુગ દરમિયાન કલાના ઘણા સ્વરૂપોનો વિકાસ થયો, જેમાં સિરામિક્સ, ધાતુકામ, કાપડ, પ્રકાશિત…

મુસ્લિમ ક્લબ

અગાઉના હૈદરાબાદ રાજ્યના શાસકો અસફ જહ (નિઝામ) સુન્ની મુસ્લિમો હોવા છતાં, તેઓએ મોહરમનું પાલન કરવાનું ચાલુ રાખ્યું. તે તેમના સમય દરમિયાન હતું કે ખાસ વસાહતો…

મુસ્લિમ ક્લબ

અમે મુસ્લિમો મક્કામાં મૂર્તિની પૂજા કરતા નથી. અમે તેને આઇડોલ પણ નથી કહી શકતા. તે એક પથ્થર છે જે મક્કામાં પ્રોફેટ મોહમ્મદ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યો હતો જેનો મુખ્ય હેતુ…

મુસ્લિમ ક્લબ

પવિત્ર કુરાન (SWT) માં અલ્લાહે પત્નીને દહેજના અધિકારો વિશે જણાવ્યું છે. “અને સ્ત્રીઓને તેમના દહેજ ભેટ તરીકે આપો. પછી, જો તેઓ…

મુસ્લિમ ક્લબ

તેઓ 1744-1745માં નેજદમાં દિરૈયામાં ધાર્મિક ચળવળ તરીકે ઉભા થયા હતા. તેમના સિદ્ધાંતને હેજાઝમાં થોડા સહાનુભૂતિ ધરાવતા લોકો મળ્યા, અને મક્કાના મુફ્તીએ ઉચ્ચાર કર્યો ...

મુસ્લિમ ક્લબ